หมายเลขให้บริการเกี่ยวกับงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT mobile
ตรวจสอบยอดเงิน ตรวจสอบโปรโมชั่น
*1993#ตรวจสอบยอด Topping
*165*1#ตรวจสอบโปรโมชั่น
*165*2#ยอดเงินเงินเหลือ ยอดการใช้งาน
*165*3#ข้อมูลวงเงินและการใช้บริการ
*165*9#แสดงเลข USSD เพื่อผู้บริโภค
*153*[n]#ตรวจสอบข้อมูล
*153*1#ถามยอดเงินกระเป๋าหลัก
*153*2#ถามยอดโบนัสการโทร (Voice)
*153*3#ถามยอดโบนัสดาต้า (Data)
*153*4#ถามยอดโบนัสการโทรรายเดือน
*153*5#ถามยอดโบนัสข้อความสั้น (SMS)
*153*6#ถามยอดโบนัสดาต้ารายเดือน (Data)
*153*7#ถามยอด Voice Reset
*153*9#ถามยอดเงินโบนัส
*1530ถามยอดข้อมูล
ระบบเติมเงิน / โอนเงิน
*1901#การเติมเงินด้วยบัตร NT Prepaid
*1903#Credit Transfer / Credit Request
*1996#การโอนเงิน+วัน สำหรับโปร 3G Family
*888*รหัสบัตร NTmobile#เติมเงินด้วยรหัสบัตร NTmobile 16 หลัก
บริจาค
*984*XXXX*100#XXXX คือรหัสผู้รับบริจาค
สมัครบริการเสริม/ซื้อวัน/ซื้อโทร
*1801*package no#สมัคร Package Internet Topping
*1802*package no#โปรเสริมโทร: ซื้อโทร
*1804#โปรเสริมวัน: ซื้อวัน
*1806*package no#สมัคร package เสริม อสม.
*1807*package no#สมัคร Package เสริม myset
*1808*package no#สมัคร Package เสริมพิเศษ เช่น North,ถุงเงิน
*1809*package no#สมัคร package เสริม SimforWork,SimforLearn
บริการอื่นๆ
*1803#เปลี่ยนโปรโมชั่น (เพลินๆ)
*9201*phone noCall Me Back (Thai)
*9201*9*phone noCall Me Back (English)
*1991#USSD Menu Browsing (UMB) /สรุปเลข short code
*1992#เปลี่ยนภาษา
*1994#Reset PIN for Credit Transfer
*1995#การตั้งค่าอัตโนมัติ OTA
*9022*ShopPrivilege
*1910#MCN Subscription/MCN Unsubscription
*151*ID#กสทช. ใช้ในระบบ MNP /ย้ายค่าย
*106#เปิด/ ปิด โรมมิ่ง
*106*1*1#1.1 เปิดโรมมิ่ง (Voice & Data)
*106*1*2#1.2 ปิดโรมมิ่ง (Voice & Data)
*106*2*1#2.1 เปิดdata (NTmobile&ดาต้าโรมมิ่ง)
*106*2*2#2.2 ปิดdata (NTmobile&ดาต้าโรมมิ่ง)
*179*ID13#Any ID /Prompt Pay
*834*[n]*[n]#เปิด/ ปิด VOLTEWIFICALLING
*138*[n]#เปิด/ปิด การรับสายต่างประเทศ